Català Español

Aquaextreme

Aquaextreme

Sessió aquàtica d'alta intensitat que combina diferents estacions d'exercicis amb la finalitat de millorar la capacitat aeròbica i incrementar el to muscular.

  • Intensitat: alta
  • Duració: 45 min
  • Calories: 400
  • Objectius: millora del to muscular i resistència cardio-resiratòria