Català Español

Campus BdR

CAMPUS ESTIU 2017

Un any més us proposem una oferta molt variada amb modalitats de Campus en anglès, multiesportiva o artística, tots ells amb activitats engrescadores per a nens i nenes de P3 a 15 anys i amb el valor afegit de fer curset de natació cada dia.  

Troba aquí tota la informació

En el moment de la inscripció caldrà presentar la fotocòpia de la targeta sanitària i  de la cartilla de vacunació de tots els infants que s’apuntin al Campus Olímpia.

Inscripcions obertes a partir del 24 d'abril de 2017!

 

Avís important: què heu de portar el primer dia de campus?

Famílies, el primer dia de campus d’aquest 2017, degut a la nova normativa vigent, heu de portar una sèrie de nous documents.
A continuació, teniu la carta informativa corresponent, segons l’activitat que facin els infants.

LLEGEIX LA CARTA INFORMATIVA SOBRE EL QUÈ HEU DE PORTAR EL PRIMER DIA DE CAMPUS


Us adjuntem els fulls que heu d’emplenar segons l’activitat que es realitzi al Campus:

 AUTORITZACIÓ CAMPUS SORTIDES I MÈDICA
 CESSIÓ DE DADES DRETS D'IMATGE CAMPUS
 FITXA DE SALUT

 

Normativa de les devolucions

/ Per a qualsevol retorn econòmic s'haurà d'haver abonat la quantitat íntegra de l'activitat i tramitar la baixa a la recepció del CEM Bac de Roda abans de començar l'activitat.

/ Baixes:

- Baixa tramitada 10 dies naturals abans de l'inici de l'activitat: retorn del 80% de l'import final.
- Baixes tramitades posteriorment: retorn del 50% de l'import final amb justificant mèdic que especifiqui la impossibilitat de realitzar l'activitat.
- Un cop iniciada l'activitat: no es retornarà cap quantitat.