Català Español

Bac de Roda

La societat BAC DE RODA SPORT A.I.E va ser constituïda l’any 1999 per gestionar la instal·lació. La titularitat del centre és municipal, és a dir, de l’Ajuntament de Bcn-Districte de Sant Martí, però la inversió, la gestió i l’explotació és privada. L'entitat que gestiona el centre Esportiu és CET10 (Col·lectiu Esport per a Tothom 10) entitat sense afany de lucre.

Missió

Aportar qualitat de vida, mitjançant l’activitat física, als usuaris de Bac de Roda.

Visió

Fidelització de l’abonat mitjançant un servei tècnic i social excel·lent.

Valors

Vocació de servei. Empatia i asertivitat. Compromís. Entusiasme i alegria.SostenibilitatA Bac de Roda apostem per les energies renovables i el respecte pel medi ambient.

  • 600 m2 de plaques solars, que escalfen l’aigua de  la zona aquàtica i l’aigua calenta sanitària.
  • Reciclatge de l’aigua de dutxes i piscines a la xarxa de fluxors de sanitaris, el que suposa 30.000 litres d’estalvi d’aigua diaris.
  • Reciclatge de la humitat de les piscines mitjançant un bescanviador d’escalfor en un circuit tancat per l’escalfament de   l’aigua de piscina.
  • Tractament de l’aigua de la piscina de cursets infantils amb llum ultraviolada per l’estalvi de tractament químic.

Trets Diferencials